Vägen jag tog mellan Tallin och Hong Kong. Rött är med cykel och blått annat färdmedel, ex lastbil, tåg och buss.