Granskog är mindre kul än slåtterängar

Foto: Stellan Johansson